filurum.se
socialtjänstlagen
Socialtjänstlag (2001:453) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet, …