filurum.se
lagar
Lagar Skollagen Skollagen 3 kap 3 §: Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna f…