filedier.nl
Walk21 in Rotterdam | Filedier
Rotterdam is van 7 tot 11 oktober de gaststad van Walk21! Het doel is om de stad de komende jaren nog aantrekkelijker te maken voor voetgangers.