ffkp.dk
Information til foreninger om en eventuel lockout
Kommunernes Landsforening har, overfor de faglige organisationer varslet lockout gældende fra morgenstunden den 28. april 2018. Forligsmanden kan dog inden meddele, at hun har opgivet at nå et resu…