fffi.se
Massavrättningen av politiska fångar 1988 - FFFI
Deras enda brott var att stå upp för frihet och demokrati samt vägrade underkasta sig prästerskapets totalitära envälde.