fefa.edu.rs
STUDENTI SNIMAJU FILMOVE ZA FONDACIJU "TIJANA JURIĆ" - FEFA
Naši studenti II godine Audio-vizuelne produkcije, uz pomoć svojih predavača, iskusnih profesionalaca, ali i mlađih kolega sa I godine - snimaju kratke igrane filmove za fondaciju "Tijana Jurić". Ovih dana snimaju se prva dva, od ukupno četiri filma koje je fondacija poverila našim predavačima i studentima.