fbg.org.rs
Зашто директори школа крију радна места?
На почетку нове школске године, више него ранијих година, у центру пажње је рационализација, односно распоређивање технолошких вишкова и потреба у основним школама, гимназијама и средњим стручим школама. За настанак контроле запошљавања у школама заслужни су синдикати просвете. Прве ранг листе вишкова и потреба у школама настале су у Београду, септембра 2008. године, када је …