fbg.org.rs
Вербићу, нисмо се тако договорили!
За свој погрешан програм отпуштања 1.000 радника из просвете г. Вербић тврди да је то „резултат компромиса са синдикатима“. Министар и синдикати никада о томе нису разговарали.