fbg.org.rs
ВЕЛИКА ГРУПА ПОВЛАШЋЕНИХ НЕЋЕ ОСЕТИТИ ПОСЛЕДИЦЕ ИЗМЕНА ЗАКОНА О РАДУ
Истовремено, велика група повлашћених неће осетити „реформу" радног законодавства. Наиме, од смањења зараде по основу начина обрачуна минулог рада, у првом реду биће изузети они који су Закон предложили