fbg.org.rs
Уводи се категориjа привременог одузимања лиценце наставницима
Министар jе наjавио да ће се изменама законске регулативе увести категориjа привременог одузимања лиценце наставницима.