fbg.org.rs
СРПС и ГСПР Независност
Ови синдикати упутили су два заједничка дописа министру финансија и министру просвете. У првом допису синдикати траже брзу реакцију у вези катастрофалног материјалног положаја наставника, а у другом да се питање екскурзија реши на тај начин што ће се оне изузети из јавних набавки.