fbg.org.rs
Србијанка Турајлић: Министарство образовања није образовано за образовање
Дакле, шта је тачно у сектору образовања? … Разни просветни и национални савети и тако даље… дакле, министарство не може да се бави довољно добро образовањем јер начешће нема кадра, а не може да има кадра јер тамо нико не стигне да се образује, јер су то кадрови оних који су тренутно на власти…