fbg.org.rs
СОС: После тешког рада, коначно предлог Протокола
Синдикат образовања Србије такође захтева да се утврде рокови за исплату заосталих отпремнина за оне који су отишли у пензију 2012 и 2013. године и да се убудуће отпремнине исплаћују у законским роковима. Сматрамо такође да коначно треба донети Уредбу о повећању додатка за разредно старешинство са 4% на 7%, јер је разредно старешинство у Србији најниже плаћено у односу на наше окружење. Договорено је да се поново нађемо после Божићних празника са представницима ова два ресорна министарства. Можда ће нас и наш министар удостојити својим присуством на том састанку.