fbg.org.rs
Школујемо студенте за непостојећа звања
Кроз праве муке пролазе мастер професори предметне наставе, који по дипломирању не могу да се запосле ни у једној школи