fbg.org.rs
Шарчевић: Нећемо дати да се ђаци убијају!
Новим сетом закона требало би да се пооштре санкције и за родитеље, који ће бити кажњавани за агресивно понашање деце.