fbg.org.rs
Прекида се штрајк
Данас су, у Министарству ПНТР, синдикати просвете СРПС и УСПРС договорили са министром просвете Срђаном Вербићем прекид штрајка.