fbg.org.rs
Половина школа у Србији подржава увођење униформи
Они који су се изјаснили против униформи свој став најчешће правдају финансијским моментом и да је то додатни намет на родитеље, а мањи део има отпор јер сматрају да је то враћање кецеља из периода социјализма.