fbg.org.rs
Папа Фрањо: Теорија еволуције је тaчна
Еволуција у природи је сагласна с идејом о стварању, јер еволуција захтева стварање бића која напредују