fbg.org.rs
Не укида се техничко образовање
Техничко образовање неће бити укинуто у основним школама, нити ће постојећи фонд часова наставницима предмета техничко и информатичко образовање (ТИО) бити преполовљен