fbg.org.rs
Намргођени просветни инспектор је лош
Циљ просветне инспекције није да тражи слабости у одређеној школи, већ да успостави равнотежу између онога што је добро, у чему је школа јака, и онога у чему је слаба, што треба да унапређује. Инспекција се не обавља над школом, већ са школом. Овако на улогу просветне инспекције у образовном систему гледа Шкотланђанин Грејем Доналдсон …