fbg.org.rs
Крај за плагијаторе на универзитетима
Тежи прекршаји ће се санкционисати одузимањем наставничког звања и поништавањем доктората.