fbg.org.rs
Измене закона о образовању
Министарство позива све заинтересоване да своје примедбе, предлоге и сугестије у вези са изменама Закона доставе до среде, 23. јула 2014. године на адресу predlozi@mpn.gov.rs , са назнаком „ЗОСОВ“.