fbg.org.rs
Форум подржава све активности у циљу смањења вршњачког насиља
Форум београдских гимназија подржава активности свих актера у образовно васпитном раду у циљу смањења појаве вршњачког насиља у школама, али и у целокупном друштву. Упркос томе, одлуку да не узмемо учешће у данашњем штрајку који организује Унија синдиката просветних радника Србије донели смо једногласно јер је услед честих штрајкова који су у претходном периоду организовани …