fbg.org.rs
ФБГ: Да се испитају сви случајеви одузетих лиценци!
ФБГ ће од Министарства тражити копије свих предмета одузетих лиценци, са намером да их правна служба ФБГ проучи