fbg.org.rs
Административним радницима додатак од 4.500 динара?
Административни радници запослени у основним, средњим школама и домовима ученика могли би месечно да добијају 4.460 динара, као додатак на основну зараду. Ако овај предлог подржи Министарство просвете, запосленима са четвртим степеном би месечно следовале по две неопорезоване дневнице, што би био прелазни корак до корекције коефицијената,