fanfareoverpelt.be
Nieuwjaarsconcert 2016
De kerk van Overpelt-centrum liep op zondagmiddag 10 januari helemaal vol voor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van onze fanfare. . . . ’t Fanfaarke nam voor de eerste maal deel en gastkoor …