fagligforum.no
Psykisk helsevernloven
Faglig Forum fortsetter med sitt lovkurs om Psykisk helseloven. Denne gang også med fokus på Tvangslovsutvalgets innstilling, og hvilke konsekvenser forslaget vil innebære for psykisk helsevernloven. Psykisk helsevernloven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er også