fagligforum.no
Motiverende Intervju
Motiverende intervju (MI)er en målrettet samtalemetode for å motivere til atferdsendring og som øker sannsynligheten for endring blir vedlikeholdt på lang sikt. Metoden er meget nyttig i forhold til alle som arbeider med endringsprosesser og MI kan derfor benyttes overfor en rekke pasientgrupper og klienter. Det viser seg at metoden også er svært nyttig å