fagligforum.no
Lær å holde Yoga for barn 3-6 år
Mange barn og unge strever med stress i hverdagen. Årsakene til det er sammensatte. Fra tidlig alder blir barn ”bombardert” med inntrykk og stimuli fra ulike media. Mange små barn behersker spill på Ipad og Internett før de kan gå og snakke. Barn har mindre tid hjemme med familien enn tidligere, både med tanke på barnehagetid