fagligforum.no
KREFT - 2020
Den første Nasjonale kongressen KREFT finner sted 6.-8. januar 2020. Faglig Forum har tatt initiativ til kongressen, og i programkomiteen er det fagfolk fra Oslo universitetssykehus, Fransiskushjelpen i Oslo, Kreftforeningen, OsloMet og Oslo kommune. Kongressprogrammet reflekterer noe av den bredden fagfeltet står overfor. Med fokus på utvalgte områder, et utvalg forskningsresultater og et utvalg av ny