fagligforum.no
Brukermedvirkning - 2019
Brukermedvirkning i offentlig sektor er et nytt kurs i Faglig Forum-regi basert på kunnskap og innsikt som sosionom Krishna Chudasama presenterer i sin siste bok. Brukermedvirkning har vært på dagsordenen i moderne tid, -i hvert fall de siste 50 årene. Fortsatt diskuteres innhold og rekkevidde av brukermedvirkning. Likeledes hvordan brukeren innen ulike områder skal bestemme. Brukermedvirkning