fagligforum.no
Barnas barnevern
BARNAS BARNEVERN Kan vi få til et barnevern som kjennes trygt og som samarbeider med barn? Hvordan kan fagfolk forstå barn og hvordan kan barnevernet samarbeide med barn? Hva innebærer Barnets beste og hvordan bør barns synspunkter inngå i beslutninger? Hvordan skal barns rettssikkerhet ivaretas i fylkesnemnd og domstoler? Hva betyr et kunnskapsbasert barnevern? Hva