fagligforum.no
Barn utsatt for seksuelle overgrep
Mange overgrepsutsatte barn lever store deler av livet uten at andre får vite om misbruket. Kompetanse og handlekraft i alle sektorer er nødvendig for å lykkes i arbeidet med å se og hjelpe disse barna. Denne konferansen vil gi kursdeltakerne oppdatert kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Målsettingen er at deltakerne skal få innsikt og forståelse