fa.eqlearning.org
پرورش هوش هیجانی در کودکان
4 راهکار کاربردی در پرورش هوش هیجانی کودکان بیشتر والدین از مهارتهای پرورش هوش هیجانی کودکان خود می‌پرسند. آنها به دنبال راهی هستند تا بتوانند کودکان را در شرایطی که آنها دچار تنش‌های احساسی و هیج…