fa.eqlearning.org
پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن
پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان Bar – On Emotional Intelligence پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان در سال 1980 با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق‎ترند» آغاز گردید. در این سال بار…