fa.eqlearning.org
هیجان انگیز بودن زبان بدن در فرهنگ و هنر
هیجان انگیز بودن زبان بدن در فرهنگ و هنر زبان بدن، دانشی است که برای ایجاد شور و شوق و هیجان انگیز بودن در روابط انسانی به کار می‌رود. ریشۀ لاتین کلمۀ شور واشتیاق « pati» است یعنی «تحمل کردن و رنج…