fa.eqlearning.org
هوش هیجانی کودکان و ۵ مهارت آموزشی
هوش هیجانی کودکان و پنج مهارت آموزش و پرورش بیشتر والدین از مهارتهای پرورش و بهبود هوش هیجانی کودکان خود می‌پرسند. آنها به دنبال راهی هستند تا بتوانند کودکان را در شرایطی که آنها دچار تنش‌های احساس…