fa.eqlearning.org
پریرخ دادستان نخستین بانوی روانشناس ایران
پرفسور پریرخ دادستان ، نخستین بانوی روانشناس ایران پروفسور پریرخ دادستان ، به‌عنوان تنها دختر پذیرفته شده در بورس ادامه تحصیل در خارج از کشور شناخته شد و در سن 16 سالگی راهی سوییس شد تا علاوه بر تح…