fa.eqlearning.org
طرح کسب کار در کتاب زبان بدن
زبان بدن در طرح کسب کار منتشر شد طرح کسب کار : زبان بدن ، یکی از اصطلاحاتی است که امروزه بیش از گذشته مورد استفاده روانشناسان برای انتقال پیام قرار می‌گیرد. در واقع برقراری ارتباط غیر‌کلامی موثر م…