fa.eqlearning.org
پرخاشگری را با تست هوش هیجانی آنلاین بسنجید
تست پرخاشگری به کمک آزمون هوش هیجانی آنلاین پرخاشگری رفتاری است که موجب خسارت و آسیب می‌شود و می‌تواند به صورت فیزیکی، روحی و یا زبانی باشد. افراد پرخاشگر به وضوح باید تحت درمان و مراقبت قرار بگیرن…