fa.eqlearning.org
انگیزه را چطور به رفتار دائمی تبدیل کنیم؟
انگیزه و هوش هیجانی انگیزه موتور محرک است و در تحقیقات مشخص شده که بیش از 69 درصد کارمندانی که کار فعلی خود را ترک می کنند، دلیلش تقاضای آنها برای 5 درصد درآمد بیشتر است. از طرفی بسیاری از مطالب و …