fa.eqlearning.org
استرس و راهکارهای تحمل فشار روانی
تحمل فشار روانی یا استرس (Stress Tolerance) در ادبیات هوش هیجانی، تحمل فشار روانی یا استرس، به توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیت های استرس زا، مسائل و مشکلات، هیجانهای قوی بدون درجازدن…