fa.eqlearning.org
مکاتبات اداری بازرگانی
مکاتبات اداریبازرگانی آشنایی با مکاتبات اداری و فن گزارش نویسی چه بسیارند کسانی که دوست دارند، روابط اجتماعی خود را با دیگران بهبود بخشند و یا کسانی که از بسیاری و آشفتگی روابط خود، ملول و سردرگم ش…