fa.eqlearning.org
آزار و سوء استفاده هیجانی و عاطفی
آزار عاطفی و هیجانی (Emotional abuse) را مردم برخلاف آزار و سوء استفاده فیزیکی، ، انجام می دهند یا در معرض این آزار و سوء استفاده قرار می گیرند، بدون آنکه بدانند که چه اتفاقی افتاده است. آزار هیجان…