esplugues.com
El soroll, la brutícia i els impagaments, principals problemes de convivència a Esplugues.
Segons dades de l’Ajuntament d’Esplugues, durant els dos anys de funcionament d’aquest servei s’han atès 200 sol·licituds de mediació. D’aquestes, més de la meitat es…