esplugues.com
La pela és la pela?
Descobrir que l’actual crisi de Catalunya es econòmica, no és cap novetat. Tampoc ho és que les retallades socials, que afecten sobretot als pobres, són necessàries per mantenir un Govern de la Gen…