escolalesfontsgelida.cat
TREBALLEM DE MANERA COOPERATIVA
Els alumnes de 5è, a l’àrea de Coneixement del Medi Natural, realitzem un treball sobre els sentits de manera cooperativa. L'aprenentatge cooperatiu és un enfocament metodològic per a l'aprenentatge de qualsevol contingut. Parteix de la base que les diferències entre els aprenents són un potencial per a l'aprenentatge, i no pas un entrebanc. A través