erfjord.net
Misjonsstevne NMS
Tale v/ Roar Vik Song og musikk v/ Elisabet Litlehammer og Lars Olav Fjetland Bevertning, Offer. Velkommen!