erfjord.net
Til alle lag og organisasjonar i Erfjord
I denne tida blir det endringar i styret og kontaktpersonar for mange lag og organisasjonar. Me vil derfor be alle å sjekke og oppdatere opplysningar på erfjord.net. Viss …