erbilen.net
PHP mb_convert_case() Fonksiyonu
Genelde latin karakterleri büyük küçük yaparken sorunlar yaşıyoruz.Yaşamamak için aslında php’de Multibyte fonksiyonlarını kullanmak gerekiyor.Bu yüzden alternatif olarak mb_convert_case fonksiyonu…